Holistisk hälsa

HOLISTISK HÄLSA


- Välbefinnande för hela dig

Den holistiska synen på hälsa och välbefinnande utgår från att se människan och hennes välmående som en helhet. Alla olika delar som påverkar måendet läggs ihop och bildar en helhet.

Det betyder i sin tur att vi kan närma oss en bättre hälsa genom att stärka de friska delarna, det redan starka, för att nå en summa av större välbefinnande.

Det låter kanske som en genväg, och ja- vaför inte? 


Gör det du älskar!

Att du unnar dig att göra saker som du älskar stärker självklart både livslusten och välbefinnandet. Även om vi med åren blir stelare, får små krämpor här och var så kan vi ofta röra på oss på ett mjukt och inkännande sätt. Att hitta bra, sköna former för rörelse är ett sätt att stärka kroppen fysiskt och genom det uppnå mer hälsa och större motståndskraft. 
Återhämtning är en viktig del av hälsa och genom att lära sig tekniker, så som yoga, för en bra återhämtning slipper vi skador och förslitningar. Att kunna ta i när det behövs och att tillåta sig att vila däremmellan är viktigt, både för den fysiska kroppen och för den mentala styrkan. 


Hjärnan behöver också vila och återhämtning och under den holistiska hälsans paraply finns verkytg även för det. 

Att lära sig nya saker genom hela livet stimulerar hjärnans utveckling och hjälper oss att hålla oss friska och pigga. Att hitta en hobby och att känna sig bekväm i sociala sammanhang är också viktiga byggstenar för en känsla av helhet och hälsa.