Olika slags yoga

Yin och Yang Yoga- vad är det?


YIN

MÅNEN: Yin är den återhämtande kraften. Det är lugnet, läkningen och stillheten. I Yinyogan stannar vi upp, vilar in i positionerna och skapar utrymme i kroppen. Yinyogans positiva effekter är bland annat bättre sömn, förbättrad cirkulation, smidigare muskler, färre spänningar i kroppen...ja listan kan göras lång. I vår Yinyoga-klass startar vi med Pranayama- andningsövningar, för att öppna upp och förädla andetaget, skapa rymd och återställa syrebalansen i kroppen. Sedan placerar vi oss i Yinyogapositioner, uppbullade med kuddar och omslutna av värmande filtar låter vi kroppen sjunka ner och långsamt släppa på spänningarna. Vi vilar länge i varje position. Som avslutning vilar vi i Savasana- ett sätt för kroppen och sinnet att göra en omstart- en stunds vila för att kunna återgå till vardagen med förnyad energi och bättre fokus.

YANG


SOLEN: Yang är den utåtriktade, explosiva kraften. De saker vi gör med kroppen som skapar värme, såsom muskelarbete och snabba rörelser, är yang. Yang är elden, förbränningen och aktiviteten. De flesta träningsformer som vi kommer i kontakt med är Yang- inspirerade. Att springa, hoppa, träna styrketräning mm. Inom yogan använder vi alltid en balans mellan yin-kvaliteter och yang- kvaliteter när vi bygger ihop en yogaklass. Att bara utföra yang-inspirerade rörelser blir inte hållbart, utan det kommer att slita sönder kroppen efter en tid. Meningen med yogan är alltid att den ska bygga upp och skapa styrka, rörlighet och smidighet utan att utsätta kroppen för slitage eller skador.

Den vanligaste formen av Yin och Yang- yoga i kombinerad form är Hatha- Yoga. Ordet Hatha är en sammansättning av orden för måne och sol- dvs motsvarigheterna för Yin och Yang. Så i varje Yang- klass kommer vi även att ha lugnande inslag såsom Pranayama (andningsövningar), avslappning på slutet och vissa lugnande moment där kroppen får chans till återhämtning. Yang-klasserna är mjuka och stillsamma, men flödar av rörelser som alla kan klara i sitt eget tempo och utefter sina egna förutsättningar. Det finns alltid varianter av röreslerna, asanas, så att var och en kan skapa sin egen yogapraktik som passar dagsformen och just den egna kroppen!

Så svaret på frågan "Vad är Yin och Yang yoga" är att det är samma sak som Hatha yoga. Och Hatha yoga  innehåller Asanas- en av yogas åtta grenar enligt den uråldriga traditionen. Hatha består av rörelser- positioner- kroppsplaceringar som skapar välbefinnande, styrka, smidighet, fokus och framförallt- som ger möjligheter till att kropp, själ och sinne samspelar och vi upplever oss själva som en helhet.